Idena validacija


Nakon što ste pročitali uvod o Ideni i napravili vaš Idena nalog sada ćemo da objasnimo šta je to validacija, šta su flipovi, kako bi se najbolje spremili za validaciju i rešili je uspešno.

Šta je to Idena validacija?

Validacija je jednostavan i jako zabavan test koji se održava jednom u 20 dana u tačno određeno vreme, u 14:30. Da bi postali deo Idena mreže potrebno je da prođete validaciju. Pogledajte kako izgleda uživo validacija koju je snimio jedan Idena član i kako se rešavaju flipovi.
Hajde da objasnimo malo detaljnije šta je šta.

Šta je to Flip?

Flip je priča sastavljena od 4 slike u nizu. Flip objašnjava neku priču koja se desila. Flip ima dve strane, dve priče, jednu logičnu i drugu nelogičnu. Da bi rešili flip, potrebno je da prepoznate koja strana sadrži logičnu priču i da nju odaberete. Hajde da pogledamo na konkretnom primeru, pogledajte flipove ispod.
Da li možete da prepoznate koja strana sadrži logičnu priču? Leva ili desna?

Tačan odgovor je leva:
- Čoveku je dosadno
- Setio se nečega
- Uzeće set za igranje u virtualnoj realnosti
- Igra se


Ako probamo da povežemo priču na desnoj strani:
- Čovek se igra
- Dosadno mu je
- Set za igranje u virtualnoj realnosti
- Setio se nečega


Ova priča sa desne strane ima mnogo manje smisla nego ona sa leve. Sposobnost čoveka da prepozna logičnu priču na ovaj način ga stavlja u veliku prednost nad robotom ili veštačkom inteligencijom koji ne može da poveže u logičnu priču. Ovom vašom sposobnošću vi dokazujete da ste čovek, ostvarujete pravo da budete član Idena mreže i bivate nagrađeni Idena novčićima.Da li možete da prepoznate koja strana sadrži logičnu priču? Leva ili desna?

Da vidimo levu stranu:
- Neko pali sveću
- Sahrana
- Slupan automobil
- Čovek vozi


Tačan odgovor je desna:
- Čovek vozi
- Slupa se
- Sahrana
- Neko pali sveću na sahraniDa li možete da prepoznate koja strana sadrži logičnu priču? Leva ili desna?

Tačan odgovor je leva:
- Čovek dolazi na plažu
- Oblači opremu za ronjenje
- Skače u vodu
- Roni


Desna strana nema smsla:
- Čovek skače u vodu
- Dolazi na plažu
- Roni
- Oblači opremu za ronjenjeDa li možete da prepoznate koja strana sadrži logičnu priču? Leva ili desna?

Da vidimo priču:
- Povređena ruka
- Dete vozi biciklo
- Ruka sa flasterom
- Dete je palo sa bicikla


Desna strana ima više smsla:
- Dete vozi biciklo
- Dete je palo sa bicikla
- Povređena ruka
- Ruka sa flasterom


Kratka sesija (1 minut i 45 sekundi)


Kada počne validacija, prvo počinje kratka sesija koja traje 1 minut i 45 sekundi. Imate toliko vremena da rešite 6 flipova. Morate da ih rešite u ovom kratkom vremenskom periodu. Ako vam dođe neki komplikovani flip u ovih prvih šest, ne zadržavajte se na njemu duže od 10 sekundi, preskočite ga, rešite ostale pa od preostalog vremena vratite se na njega i odaberite stranu koja vam je najlogičnija.
Pošto flipove prave ljudi širom sveta, raznih uzrasta, možete da dobijete zaista neke čudne flipove koji vam neće imati mnogo smisla. Ne umeju svi da smisle i naprave dobar flip koji je lak i logičan za rešavanje.
Nemojte da pritiskate dugme "Dalje" dok ne odgovorite na svih 6 flipova. Od kratke sesije i uspešnog rešavanja flipova u njoj se formira vaš rezultat, procenat uspešnosti koji vam kasnije određuje da li ćete dobiti mogućnost da pravite pozivnice.Duga sesija (30 minuta)

Nakon završetka kratke sesije počinje duga sesija koja traje 30 minuta i u njoj rešavate od 15 do 25 flipova, ovde već ne morate toliko da žurite i možete opušteno da obavite ostatak sesije. Duga sesija se sastoji od 2 dela.

U prvom delu rešavate flipove kao i u kratkoj sesiji, birate levo ili desno u odnosu na to koja strana vam je logična u flipu.U drugom delu duge sesije proveravate i ocenjujete kvalitet flipova. Uz flip, videćete reči koje je član morao da koristi kako bi napravio flip.


U primeru flipa koji je prikazan iznad, postavlja nam se pitanje, "Da li obe reči imaju veze sa napravljenim flipom?".

Reči su na engleskom: Doctor (Doktor) i Light (Svetlo)
Ako ne razumete reči na engleskom, kliknite na dugme "Google Translate" koje će da vam prevede reči.

U ovom flipu vidimo priču gde dete hoda pa padne, ide u bolnicu i doktor mu pregleda usta sa nekim svetlom. Imamo obe reči u flipu, i doktor i svetlo.
✅ Ključne reči su ispoštovane pri pravljenju flipa.
✅ Flip je logičan, može lako da se reši.
✅ Flip ne sadrži nikakva slova ili reči koje otkrivaju ključne reči flipa niti objašnjavaju priču. Što znači da je flip jasan internacionalno na svim jezicima

Ovaj flip treba da se označi kao dobar i relevantan pritiskom na dugme "Both relevant".


U slučaju da flip:
❌ Nije ispoštovao obe ključne reči
❌ U slučaju da je nelogičan ili težak da se reši
❌ U slučaju da sadrži reči koje moraš da pročitaš kako bi ti bila jasna radnja

Takav flip moramo da prijavimo, odnosno da oceninimo kao loš flip, pritiskom na dugme "Report". Za svaki flip koji prijavite kao loš, ukoliko se i ostali članovi Idena mreže slože sa vašom odlukom da je flip loš, dobićete dodatnu nagradu zato što ste prijavili flip da je loš.
Zašto postoje kratka i duga sesija?

U kratkoj sesiji svi dajemo odgovore na flipove koje smo dobili da rešimo. Nakon što smo dali naš odgovor, niko još uvek ne zna koji je tačan odgovor na njih. Svrha duge sesije je da mi predstavljamo komisiju koja donosi odluku o flipovima iz kratke sesije. Nakon što mi u dugoj sesiji odgovorimo na flipove i ocenimo ih da li su dobri ili treba da se prijave, mreža vrši prebrojavanje odgovora. Donosi se odluka o tačnim odgovorima na flipove i da li su relevantni ili prijavljeni.
Flip je ocenjen na dva načina, slaganjem oko odluke (koncenzus) i relevantnošću sa ključnim rečima.

Koncezus flipa može biti: Jak, Slab, Nepostojeći.
- Šta znači jak koncenzus? To znači da je flip bio lak za rešavanje i da je većina članova odlučila isto, bilo leva ili desna strana.
- Slab koncenzus ima flip na koji su članovi odgovorili većinom za jednu stranu (levu ili desnu) ali opet, ima dosta odgovora za drugu stranu. Dakle ovaj flip nije svima bio jasan i lak za rešavanje.
- Nepostojeći koncenzus ima flip koji je bio totalno nelogičan i pola članova je glasalo za levu a pola za desnu stranu. Ukratko, bože sačuvaj ko je pravio ovaj flip.

Drugi način ocenjvanja flipa je, da li je više od pola članova ocenilo flip kao loš/nerelevantan.
Ako je flip ocenjen kao nerelevatan ili loš, član koji je napravio ovaj filp neće dobiti nikakvu nagradu od validacije i pravljnja flipova. Iako mu je možda samo jedan flip od 3 koja je napravio prijavljen. Gubi nagradu za sva 3 flipa i nagradu za pozivnice i nagradu za samu validaciju.

Zbog ovoga je jako bitno kada budete pravili flipove, da ih napravite dobro, kako ne bi bili prijavljeni a vi ostali bez svih nagrada.
Kako još možete da se spremite za validaciju i provežbate rešavanje flipova?

Posetite ovu stranicu za vežbanje rešavanja flipova. To nije simulacija validacije, validacija ne izgleda tako, samo je tu da vam pomogne da vežbate rešavanje flipova. U prvo polje, unesite bilo šta, ime, email, apsolutno je nebitno.