Kako da trgujete sa Idenom?

Pre nego što počnete, potrebno je da znate da morate da budete pažljivi prilikom obavljanja trgovine. Lako može da se desi da novčiće pošaljete na neku pogrešnu adresu i da ih izgubite.

Trgovina može da se obavi na mnogo različitih načina. Ovde ću objasniti način za koji mislim da je univerzalan i ako naučite ovaj način, lako ćete moći da razumete i druge načine koje će možda više odgovarati vašoj situaciji (Vaša zemlja, banka, kartica, druga kombinacija menjačnica itd).

Verovatno znate za menjačnice, mesta na kojima možete da razmenite pare za razne druge valute poput Dinara/KM/Kuna za Evre/Dolare ili neke druge valute, i obrnuto, po određenom kursu.

Na sličan način možete da razmenite Idena novčiće za neke druge novčiće poput Bitcoina. Za razliku od Evra, Dolara, Dinara, KM, Kuna koje menjate u menjačnicama ili bankama, kriptovalute se razmenjuju na web sajtovima koji pružaju uslugu elektronske menjačnice.

Proces ćemo da opišemo u tri koraka:

1. Slanje idene na qTrade menjačnicu, prodavanje za Bitcoin.
2. Zamena Bitcoin za Litecoin zbog manje provizije slanja na CEX menjačnicu.
3. Zamena Litecoin za EUR i slanje na VISA karticu.

Korak 1: Prodaj Idenu za Bitcoin

Prvo što treba da uradimo je da prodamo Idena novčiće za Bitcoin novčiće. Najpouzdanija menjačnica za razmenu Idene(iDNA) u Bitcoin(BTC) je po meni qTrade. Da bi trgovali na toj menjačnici potrebno je da se registrujete na qTrade menjačnici.


Pritisnite dugme "CREATE ACCOUNT".

Unesite vašu email adresu i postavite lozinku dužu od 8 karaktera. Kliknite na "SIGN UP". Proverite vaš email, stići će vam poruka gde treba da potvrdite registraciju.

Nakon što ste kliknuli u mejlu na potvrdu registracije, dobićete poruku o uspešnoj verifikaciji mejl adrese. Pritisnite dugme "HOME".

Sada kliknite u gornjem desnom uglu na vaš email i odaberite "VERIFICATION".

Pritisnite dugme "VERIFY" za "Basic Identity" koji će vam omogućiti da prebacujete iznose do 2000 dolara dnevno.

Popunite vaše podatke. U slučaju da ste iz BiH, Srbije, Makedonije, možda će vas obavestiti da te države trenutno nisu podržane za registraciju. U tom slučaju slobodno odaberite Hrvatsku i navedite fiktivnu adresu. Podaci na ovom nivou verifikacije, na ovoj menjačnici, nisu podložni strogoj proveri.

Potvrdite podatke.

Sada vidimo da su nam verifikovani i mejl adresa i osnovni identitet i da imamo mogućnost da šaljemo sa ili na menjačnicu u iznosu od 2000 dolara dnevno.

U gornjem delu kliknite na "BALANCES" potom u levom delu odaberite "IDNA" što predstavlja oznaku za Idena novčić. Potom kliknite na dugme u desnom delu ekrana "DEPOSIT". Ovu opciju koristimo kada želimo da pošaljemo novčiće na menjačnicu. U slučaju da smo hteli da pošaljemo novčiće sa menjačnice, koristili bi opciju "WITHDRAW".

Klikom na dugme "DEPOSIT", otvara nam se prozor koji ispisuje vašu Idena adresu na qTrade menjačnici. Na tu adresu treba da pošaljete Idena novčiće. Kliknite na dugme za kopiranje koje se nalazi desno od ispisane adrese.

Otvorite vašu Idenu i idite u deo "Wallets". Potom kliknite na "Send" u gornjem desnom delu prozora.

Sa desne strane otvoriće vam se panel za slanje. U polje "To" treba da unesemo adresu koju smo malopre kopirali sa menjačnice. Kliknite mišem u polje i pritisnite kombinaciju tastera na tastaturi Ctrl+V (Paste) što će nalepiti adresu koju ste malopre kopirali. OBAVEZNO PREKONTROLIŠITE ADRESU DA LI JE DOBRO KOPIRANA, AKO POŠALJETE NOVČIĆE NA POGREŠNU ADRESU NE MOŽE NIKO DA IH VRATI. U donje polje "Amount, iDNA" unesite iznos odnosno broj novčića koji želite da pošaljete na menjačnicu. Pritisnite "Transfer".

Novčanik će da prikaže status obrade transakcije, u početku kao "Mining...".

Nakon 20ak sekundi, status transakcije će da se promeni u "Confirmed" što znači da je transakcija potvrđena na Idena mreži.

Vratite se na prozor menjačnice, "BALANCES", "IDNA". Prikazaće vam da postoji transakcija koja pristiže. Klikom na transakciju prikazaće vam detalje, najvažnije "confirms" odnosno broj potvrda koji treba da prođe kako bi novčići stigli na menjačnicu. Otprilike je potrebno 15ak minuta.

Nakon što je transakcija potvrđena u desnom delu ćete videti da su novčići koje ste poslali, na stanju.

Kliknite u gornjem levom uglu na "MARKETS" i odaberite "IDNA".


Sada se nalazite na prozoru za trgovanje Idena novčićima. Tačnije trgovinom između Bitcoina i Idene.

Pošto ovaj prozor sadrži mnogo informacija. Probaću da objasnim od samih osnova, da bi mogli da shvatite šta se ovde zapravo dešava.

Trenutna vrednost Idena novčića je okvirno 0.13 USD, ali zašto i kako?

Šta daje vrednost nečemu i kako se vrednost formira?

Uzmimo najjednostavniji primer:
- Osoba A ima jabuke.
- Osoba B ima neke pare.

Osoba B hoće da kupi jabuke za svoje pare. Osoba A nudi jabuke po ceni od $1 po kilogramu jabuka.
Ako osoba B kupi jabuke po toj ceni, time se formira vrednost jabuka od $1 po kilogramu u trenutku obavljene trgovine.
Dodajmo u tu priču osobu C koja takođe ima jabuke, ali ih nudi po ceni od $0.8 po kilogramu.
Logično je da će sledeća osoba, koja želi da kupi jabuke, da pogleda koja je najniža cena jabuke i da kupi po toj ceni.
U trenutku obavljene trgovine sa osobom C, sada je cena jabuke $0.8 po kilogramu, i imamo uspostavljeno tržište za jabuke i dolar koje funkcioniše po principu ponude i potražnje.

Prenesimo sada tu priču na naš slučaj. Trenutno se nalazimo na tržištu između Bitcoina i Idena novčića.
Imamo ljude koji imaju Bitcoin, žele da kupe Idenu za određenu cenu Bitcoina.
Imamo ljude koji imaju Idenu i žele da kupe Bitcoin po određenoj ceni.


Prvo da objasnimo, šta je satoši (sat)?

Satoši je sto milioniti (1/100.000.000) deo Bitcoina. Postavljeni nalozi za trgovinu su izraženi u vrednosti Bitcoina odnosno u satošijima.

Sledeće, da objasnimo dva načina za obavljanje trgovine:

- Maker trgovac (onaj koji formira tržište) - to je osoba kojoj se ne žuri da obavi trgovinu, već će da postavi svoj nalog za trgovinu po određenoj ceni koja mu odgovara i sačekaće da se taj nalog izvrši. Na ovaj način trgovac može da kupi ili proda onoliko novčića koliko želi po ceni koja mu odgovara, ali kada tržište dostigne tu cenu. Za svoje strpljenje je takođe nagrađen time, što ovim načinom trgovine, menjačnica mu ne naplaćuje proviziju trgovanja.

- Taker trgovac (onaj koji uzima sa tržišta od Maker-a) - suprotno Maker trgovcu, Taker trgovcu se žuri da obavi trgovinu, on će da obavi kupovinu ili prodaju novčića po prvoj dostupnoj ceni. Na ovaj način brže obavlja trgovinu, ali ne može da kupi ili proda veću količinu novčića po istoj ceni. Takođe, menjačnica će mu za ovaj način trgovine naplatiti proviziju trgovanja.

Hajde da objasnimo deo tržišta koji je označen brojem 1.

U ovom delu se nalaze nalozi ljudi (Maker trgovaca) koji žele da prodaju idenu po određenoj ceni.
Nalozi su sortirani po prodajnoj ceni. Nalog koji se nalazi na dnu, ima najnižu cenu po kojoj neko želi da proda idenu, i taj nalog prvi čeka na red za izvršenje trgovine.
Neko je postavio da proda 674.98 IDNA po ceni od 260 sat, u trećoj koloni, vidite kolika je zbirna vrednost ovog naloga u Bitcoinu.
Iznad se nalazi sledeći nalog, neko je postavio da proda 528.13 IDNA po ceni od 261 sat.

Ako neko (Taker trgovac) odmah hoće da kupi idenu ima ove naloge na raspolaganju. Prvo mora da kupi po ceni od 260 sat i dostupno mu je 674.98 IDNA. Ako želi da kupi veću količinu, mora da plati malo skuplje, po ceni od 261 sat. I na taj način se menja cena novčića. Prema vrednosti poslednje trgovine.

Sada možemo da objasnimo deo tržišta koji je označen brojem 2.

U ovom delu se nalaze nalozi ljudi (Maker trgovaca) koji žele da kupe idenu po određenoj ceni.
Nalozi su sortirani po kupovnoj ceni. Nalog koji se nalazi na vrhu, ima najvišu cenu po kojoj neko želi da kupi idenu, i taj nalog prvi čeka na red za izvršenje trgovine.
Neko je postavio da želi da kupi 421.993 IDNA po ceni od 237 sat, u trećoj koloni, vidite kolika je zbirna vrednost ovog naloga u Bitcoinu.
Ispod se nalazi sledeći nalog, neko je postavio da želi da kupi 559.437 IDNA po ceni od 236 sat.

Ako neko (Taker trgovac) odmah hoće da proda idenu ima ove naloge na raspolaganju. Prvo da proda po ceni od 237 sat i dostupno mu je 674.98 IDNA. Ako želi da kupi veću količinu, mora da plati malo skuplje, po ceni od 261 sat. Takođe, na ovaj način se menja cena novčića. Prema vrednosti poslednje trgovine.

Spisak poslednje obavljenih trgovina, deo 3.

U ovom delu ćete da vidite kako su se izvršavale trgovine, po kojoj ceni, kojom količinom novčića je trgovano i tačno vreme. Ako je neko kupio idena novčiće, ta trgovina će biti označena zelenom bojom u vrednosti satošija. Ako je neko prodao prodao idena novčiće, ta trgovina će biti označena crvenom bojom u vrednosti satošija.

Postavljanje naloga za trgovinu, deo 4.

Na samom vrhu imate kartice "BUY" i "SELL", tu birate da li želite da prodate ili kupite idena novčiće. Objasnićemo postavljanje naloga za prodaju idena novčića.
- Balance (Raspoloživo stanje) - ispisaće Vam koliko idena novčića imate na raspolaganju za prodaju da bi napravili nalog za trgovinu
- Price (Cena za trgovinu) - u ovo polje treba da navedete cenu (u satošijima) po kojoj želite da prodate idena novčiće. Kako ne bi kucali sami i slučajno promašili neku nulu, najlakše je da cenu unesete klikom na neki od postavljenih naloga za trgovinu, time će se popuniti polje cene, i onda možete da korigujete cenu prema vašoj želji.
Ovo polje će da odredi kako će se obaviti Vaša trgovina, kao Maker ili kao Taker. Ako odaberete cenu koja je prva dostupna za prodaju, trgovina će odmah da se obavi. U našem trenutnom primeru, u datom trenutku, možete da prodate najviše 421.993 IDNA po ceni od 237 sat jer je neki Maker postavio taj nalog. U ovom slučaju, trgovinu ćete obaviti kao Taker.
- Amount - Unosite količinu idena novčića koju želite da prodate.
- Total - U ovom polju će da vam se izračuna ukupna vrednost postavljenog naloga u Bitcoinu.
- Max Fee - Ovo polje će da vas obavesti koliku maksimalu proviziju će da uzme menjačnica ukoliko se Vaš nalog za trgovinu izvrši kao Taker nalog. Za Maker naloge se ne naplaćuje provizija.

Nakon što ste proverili sve parametre, pritisnite dugme "PLACE SELL ORDER". Ukoliko izvršite Taker trgovinu, razmena će se desiti instant. Ukoliko postavite Maker nalog za trgovinu, u donjem levom uglu, u delu "Your Orders" pojaviće se vaš nalog sa svim potrebnim informacijama. Nalog će ostati tu sve dok se ne izvrši, nakon čega prelazi u deo "Trades" gde ćete imati istoriju vaših obavljenih trgovina.Korak 2: Prodaj Bitcoin za Litecoin

Nakon što ste prodali Idena novčiće za Bitcoin, sada je potrebno da razmenimo Bitcoin za Litecoin. Zašto? Zato što u suštini Bitcoin treba dalje da pošaljemo na sledeću menjačnicu na kojoj možemo da ga razmenimo za Evre ili Dolare. Ali trenutna visoka cena Bitcoina je prouzrokovala da je cena slanja Bitcoina oko $20. Cena slanja Litecoina je oko 17centi, tako da ćemo time uštedeti oko $20.

Kao što smo razmenili Idenu za Bitcoin, obavite slične korake i kupite Litecoin od Bitcoina koji trenutno imate. U gornjem levom uglu kliknite na "MARKETS" i odaberite "LTC". Odaberite BUY i postavite cenu za kupovinu.

Dok čekate da Vam se izvrši nalog, sada je dobro vreme da se registrujete na menjačnici CEX.
Za korisnike iz BiH, mnogi su prijavili da ne mogu da se registruju na CEX-u, alternativa je BiH menjačnica BCX.ba.
Ispratite sve što Vam registracija traži, ovde ćete morate da uneste realne podatke i da povežete neku od vaših kartica VISA/MASTERCARD.


Kada vam se izvrši nalog za trgovinu na qTrade, idite gore desno u "BALANCES", odaberite LTC i opciju "WITHDRAW".

Na CEX menjačnici odaberite "DEPOSIT", odaberite LTC(Litecoin), dobićete adresu na koju treba da pošaljete Litecoin sa qTrade-a. Kopirajte ovu adresu.
Sada se vraćamo na qTrade prozor za "WITHDRAW", tu paste-ujte adresu koju ste malopre kopirali. OBAVEZNO PREKONTROLIŠITE ADRESU DA LI JE DOBRO KOPIRANA, AKO POŠALJETE NOVČIĆE NA POGREŠNU ADRESU NE MOŽE NIKO DA IH VRATI.
Odaberite koliko želite da pošaljete novčića i potvrdite.
qTrade će Vam tražiti email potvrdu za obavljanje slanja novčića, proverite email i potvrdite.
Nakon nekog vremena, dobićete obaveštenje od CEX menjačnice da su vam Litcoin novčići stigli.

Korak 3: Prodaj Litecoin za Evre


Nakon što su Litecoin novčići stigli na menjačnicu, odaberite "TRADE" u gornjem levom uglu.
Odaberite LTC/EUR par za trgovinu.
Odaberite tab "MARKET".
U desnom delu kliknite na količinu LTC balance kako bi popunili polje za prodaju i kliknite na dugme "Sell now."

Sada ste uspešno prodali Litecoin za Evro.

U gornjem desnom uglu odaberite opciju "WITHDRAW".
Odaberite EUR i unesite iznos koji želite da pošaljete na karticu.
U levom uglu odaberite karticu koju ste ranije povezali. Trenutno sa CEX-a rade samo isplate na VISA kartice. Mastercard je blokiran zbog nečega od februara.
CEX će vam ispisati sve takse i količinu novca koju dobijate na kraju.
Potvrdite i pošaljite novac.

U zavisnosti od kartice koju ste povezali, i banke koja je izdala karticu, možda će biti potrebno tri dana da se novac proknjiži i legne na karticu.